6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KARGEM (algetir.com bir KARGEM iştirakidir.) AÇIK RIZA METNİ

 

  Kargem Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. (“algetir.com” veya “Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında istisnaya tabi olan hallerin haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz;

 

 Kanun ile KARGEM Politikaları kapsamında düzenlenmiş olan ilgili hükümlerde belirtildiği üzere işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde,

Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle olmak üzere doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, Kanun’da düzenlendiği üzere bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurumları ile kuruluşları ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, iş bu metinde aşağıda bahsedilen amaçlar dahilinde yurtiçinde veya yurt dışında bulunan KARGEM’in  hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine ve/veya üçüncü kişilere aşağıda belirtilen amaçlara ek olarak ;

 

 İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi,

 

Telekomünikasyon ürünleri ve/veya hizmetleri, e-ticaret hizmetleri (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil), ödeme hizmetlerinin sunulması,

 

 

Perakende satış ve hizmetlerinin sunulması,

 

Finans, yatırım, sigorta, bankacılık ve kredi kartları işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 

 Telekomünikasyon ürün ve hizmetinin sunulması,

 

 E-ticaret hizmetinin sunulması (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil),

 

 Çerçevesinde KARGEM tarafından aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

 Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; iş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, üyenin tüm alışveriş bilgileri, müşteri işlem bilgileriniz sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri, alışverişindeki ürün bilgileri sizlerden talep edilebilmekte ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde algetir.com’un mobil ya da web uygulamasında kaydedilebilmektedir.

 

 

 

Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verileriniz;

 

 

 

Algetir.com’ın web sitesinde Müşteri kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi,

 

Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,

 

Online satış veya tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için algetir.com’un Müşteri ile iletişime geçebilmesi,

 

Algetir.com tarafından Müşteri’ye ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) Müşteri’ye gönderiminin sağlanması,

 

Sipariş takibinin yapılması,

 

Müşteri’ye ürün/ürünlerin gönderilmesi,

 

Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması, müşterilere   öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili Müşterilerimizin bilgilendirilmesi,

 

Satış sonrası algetir.com tarafından Müşteri’ye destek verilebilmesi,

 

Algetir.com’un, Müşteri memnuniyetini oluşturmak ve/veya arttırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürünler için, Müşteri’lerini haberdar edilmesi,

 

Müşterilere  toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,

 

Algetir.com’un web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi,

 

Algetir.com’un web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,

 

Algetir.com’un web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması,

 

Algetir.com’un web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,

 

Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,

 

Müşteri ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 

Algetir.com’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması.

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, algetir.com’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle,

 

Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

 

 Veri Sorumlusunun Kimliği ve İletişim Bilgileri

 

algetir.com’un müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan algetir.com’a ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Şirket : Kargem Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi

 Adres : Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No:2 K:10 Ataşehir / İSTANBUL 

Tel : ......

 Fax :.......

 E-posta : [email protected] 

 

 İşbu Müşteri Açık Rıza Metninde yer alan hususlarla alakalı olarak açık rıza vermiş olduğum kişisel verilerimin, yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, Müşteri Aydınlatma Metnini de okuyarak açık rıza veriyorum.